Scordatura
kultúra, ismeretterjesztés, művészet

Irodalommal és anyanyelvvel kapcsolatos tevékenységek

Versek, cikkek, egyéb írások elkészítése, javítása, korrektúrázása, lektorálása

Versek és írások különféle alkalmakra, szakdolgozatok, publikációra szánt szövegek lektorálása, átnézése, kijavítása.
Szakmai és technikai segítség azoknak, akik a közösségi oldalakon megosztott amatőr verseknél jobbat szeretnének írni, ötletek, tanácsok irodalmi művek elkészítéséhez. Verstani alapok, egy kis irodalomtörténet és nyelvészet.

Szakdolgozatok, egyéb írások lektorálása

Ma már egyre gyakoribb, hogy a felsőoktatásban nem fogadnak el helyesírási hibákkal, komolyabb nyelvi-stiláris fogyatékosságokkal terhelt szakdolgozatot. Aki esetleg nem szeretné (vagy nem tudja) maga elvégezni a szöveg nyelvhelyességi és stilisztikai javítását, annak érdemes ezt szakemberre bíznia. A legtöbb intézményben ehhez a Tanulmányi Osztály felé a lektorálást végző személy ilyen irányú végzettségét is igazolni kell.
Diploma- és egyéb irodalmi munkák, publikálásra szánt szövegek, cikkek javítását, átnézését, szükség esetén kiegészítését is vállalom, természetesen a megkívánt igazolással együtt.

Vers és próza (szinte) bármilyen alkalomra

Előre egyeztetett témában, adott terjedelemben, szükség esetén, ha a megrendelő úgy gondolja, akár megadott versformában is vállalom versek, ünnepi beszédek, köszöntők, valamint egyéb irodalmi igényű kisebb-nagyobb alkotások elkészítését.

Néhány ötlet: névnapi, születésnapi felköszöntő, búcsúztató, ballagási szöveg, szerelmes vers, iskolai előadásra szánt kis színdarab, újságcikk, visszaemlékezés, vőfélyvers, stb.

Természetesen a szöveget közösen is megírhatjuk, de a rendelkezésemre bocsátott információk és instrukciók alapján egyedül is elkészítem.
Referenciaként ide kattintva olvasható néhány kisebb írás.

Cikkek, dolgozatok, ismeretterjesztő írások

Szépirodalmi, ismeretterjesztő és egyéb cikkek, esszék, írások elkészítését vállalom, valamint idegen nyelven született versek, verses darabok szakszerű, formailag is hű műfordítását.


Témakörök

Ismeretterjesztésre szánt írásokban:
 • irodalom, irodalomtörténet
 • nyelvi kultúra, nyelvtörténet
 • műfordítás
 • zene, hangszertörténet, zenetörténet
 • kultúrtörténet
 • csillagászat, csillagászattörténet
 • távcsövek, távcsöves észlelés
 • szkeptikus világnézet
 • áltudományok kritikája
 • tudománynépszerűsítés

  Szépirodalmi munkákban:
 • eredeti vers adott témára is
 • adott terjedelmű színdarab, adott témára is
 • zenés versbetét, adott témára is
 • mese, iskolai előadási darab, stb. adott terjedelemben és témára is
 • eredeti szöveg, esszé, stb. adott témára is
 • adott vers formailag is hű műfordítása

  Az itt leírtak mellett természetesen más témakörök is szóba jöhetnek, a felmerülő kutatási, adatgyűjtési tevékenység miatt talán kissé hosszabb határidővel.
  A versek műfordítását angol, német, orosz, francia és latin nyelvről közvetlenül, más nyelvekről - pl. japán - közvetítő nyelv (általában angol) segítségével tudom elvégezni.