Scordatura
kultúra, ismeretterjesztés, művészet

Oktatás

Iskolarendszeren kívüli művészetoktatás

Aki úgy gondolja, hogy tudna és szeretne tőlem tanulni olyan dolgokat, amelyek művészettel, zenével, hangszerjátékkal, költői vagy más irodalmi tevékenységgel kapcsolatosak, az keressen meg, hogy megbeszélhessük.
Aki verseket vagy prózát ír, és szeretné a tudását szakmailag elmélyíteni, az segítséget kaphat számos területen a verstan, az esztétika, a stílus vonatkozásában, illetve közös munkával is lehetősége nyílik alkotó munkára az irodalom területén.

Felvételire felkészítő korrepetálás

Aki magyarból az én segítségemmel szeretne felkészülni a felvételire vagy az érettségire, az szintén keressen bátran.
Az órák 60 percesek, a tanítás jó hangulatban, családias környezetben zajlik. A kötelező olvasmányokkal kapcsolatos tapasztalatok alapján nagy hangsúlyt kap az olvasásra való ösztönzés, a szövegek magyarázatra szoruló kifejezéseinek értelmezése, a regények történelmi, kulturális háttere, amire az iskolai órán nem mindig jut idő, viszont az értő olvasás komfortérzetéhez elengedhetetlen volna. Külön anyagok szolgálnak a szókincs, a szólások, közmondások, illetve a nyelvi kompetencia és az intuitív feladatmegoldások területét illető fejlesztésekre.
Az olvasás motiválása körültekintő munkával, több szempont szerint összeállított alternatív olvasmánylista segítségével történik.
A helyesírást és a nyelvtani tananyagot témakörök szerint, személyre szabott módon és tempóban tanuljuk, az órákon hangsúlyos szerepet kap a kommunikáció és az állandó visszajelzések, a kérdezés lehetősége; a szabályokat és rendszereket életszerű nyelvi példákon, közös munkával fogalmazzuk meg. A megismert anyagot hatékony jegyzetelési módszerrel rögzítjük; a tanuló ebben is állandó segítséget kap az órán, hogy később is jó eredménnyel használhassa az órai jegyzeteit.
A felvételi teszteken elvárt színvonalú fogalmazási és szövegértési feladatokat kiemelten gyakoroljuk; ehhez a régebbi tesztek anyagain túl saját fejlesztésű összeállításokat is felhasználunk.
Belépés...