Scordatura
kultúra, ismeretterjesztés, művészet

Ismeretterjesztés

tudománynépszerűsítés és kultúra

Ismeretterjesztő, kulturális és tudománynépszerűsítő előadások.
Az alábbi lista tájékoztató jellegű, a konkrét témák, az időtartam és a többi részlet egyeztetés, megbeszélés után bármilyen összeállításban megvalósulhat.

CSILLAGÁSZATI ISMERETTERJESZTÉS

A Világegyetem hétköznapi csodái

Lélegzetelállító érdekességek az égen, amelyeket minden felhőtlen éjszakán megtapasztalhatunk szabad szemmel, vagy már egy kis távcsővel is...
Égitestek: Mekkora a Naprendszer, milyen messze vannak a bolygók és a csillagok? Milyen távolságokhoz kell hozzászoknunk, ha a világűrben akarunk tájékozódni?
Tájékozódás az égbolton: Hogy lehet megtalálni a bolygókat az égen, mire jók a csillagképek, hogy változik az égbolt egyetlen éjszaka alatt, havonta és évente? Mit láthatunk szabad szemmel az égen, és mit távcsővel?
Távcsövek régen és most: Hogyan működik a távcső, hogyan készíthetünk távcsövet magunknak, a távcső története...

Szenzációs csillagászati csodák szkeptikus szemmel

Csillagászati eredetű babonák és tévhitek: Léteznek-e földönkívüliek, mit mond erről a tudomány, mi lehet igaz a filmekből és mi nem?
Milyen hatással van ránk a csillagos ég és milyennel nem, hogyan bizonyosodjunk meg arról, hogy megalapozott-e egy csillagászati tárgyú állítás, milyen rémhíreket nem kell komolyan vennünk?
Nevezetes csillagászati események: Mitől lesz a hold- és napfogyatkozás, mikor közeledik hozzánk a Mars és mennyire, mikor látunk üstököst vagy hullócsillagot? Hogyan lehet észrevenni a Nemzetközi Űrállomást és más műholdakat?
Csillagászattörténet: Mit hittek az emberek régen, és mit hisznek most? Hogyan alakult ki a csillagászat, hogyan alakultak ki a műszerek?
Néhány nagy csillagász és felfedezés, valamint néhány antik csillaglegenda.
Tudomány és fantasztikum: a Földön kívüli értelem kérdése
Az űrutazás problémái, ufók, idegenek, féreglyukak, stb...

Gyakorlati ismerkedés a csillagászattal

Távcsövek régen és ma - Galilei 500 éves, illetve Newton 330 éves távcsövének másolatai összehasonlítva a terepen egy mai távcsővel (Szaturnusz-gyűrűk, a Hold kráterei, Jupiter-holdak).

Aktuális égi látnivalók - Előre egyeztetett helyszíneken találkozunk, és az emberi szemnél 200-, illetve 400-szor több fényt összegyűjteni képes, nagy tükrös távcsövek valamelyikével megnézzük a Hold krátereit, a Jupiter sávjait és holdjait, a Szaturnusz gyűrűjét, néhány látványosabb kettőscsillagot, a Vénusz-fázisokat, a Mars korongját, és talán néhány Messier-objektumot, stb... A láthatóság az időjárástól és az égitest helyzetétől függ, ezért mindig egyeztetni kell az időpontot. Az időjárás még így is beleszólhat az észlelési tervbe.

ZENEI ISMERETTERJESZTÉS

Zenére hangolva

Hangszerbemutatók, zenei ismeretterjesztés, minikoncertek; 17 év tapasztalata a zenei ismeretterjesztés területén.

Zenei témájú foglalkozások elsősorban egyedi alkalmakra, különös tekintettel a pengetős hangszerek világára. A foglalkozás során megismerkedünk a hangszerek történetével, játékmódokkal, dallamokkal, kimondottan olyan tematikát követve, ami arra irányul, hogy a mai, nagyon egyoldalú és sivár zenei kultúrában felnövekvő generáció számára a zenélés és a zenehallgatás intellektuális élményt is nyújthasson. Hangszertörténeti, hangszerismereti előadások sok zenével iskolák, táborok, csoportok részére.
A foglalkozások számára elég egy nagyobb helyiség, a csoportlétszám 5-10 főig az ideális. Ha a társaság alkalmas rá, közös együtt zenélés is lehetséges. Az alábbi tematikus bontás csak vázlat, blokkokat, elemeket tartalmaz az igény szerinti összeállítású foglalkozásokhoz; ezek menete és témája rugalmasan alakítható és megbeszélhető. Az ismeretterjesztés során rengeteg valódi hangszer kerül kézbe, az ókori lírától kezdve a reneszánsz és középkori lantokon, a minicsembalón át a speciális blues-gitárokig, megbeszélés és tematika szerint.

Mire szolgált a zene régen, és mire most? Érdekes dolgok, hogy elhiggyük, nincs új a nap alatt, középkori Elvis Presley-k, mai trubadúrok, a zene mint folyamatos jelenség az emberiség életében. Összefüggések a régi és a mai zene között.

A hangszerek kialakulása, elnevezésük története Hangszer- és zenetörténet az őskortól napjainkig; miből lehet hangszert építeni, a történelem és a zene.

A pengetős hangszerek története a középkortól napjainkig: A lírától a lantig, gitárok régen és most, pengetős hangszerek, amelyekről nem is gondolnánk, hogy azok.

Ismeretlen vagy kevésbé ismert hangszerek a középkortól napjainkig. Líra, ciszter, vihuela, penorcon, vándormadár-lant, ukulele, bendzsó, koboz, szivardoboz-gitár, és társaik...

Hogyan hallgassunk zenét? Egy kis zenehallgatás, amibe a kultúrtörténet és a nyitottság is belefér; klasszikus zene, egzotikus zenék, ritkán hallott művek, ismeretlen tájak és korok zenéje az őskortól napjainkig. Mitől zene a zene, a zene mint élmény, a zene mint intellektuális kaland.

Játsszuk el együtt! Kottaismerő, vagy jó hallású, valamilyen hangszeren alapfokon játszani tudó gyerekek esetében egy rövid kurzus alatt megpróbálkozunk egy-két érdekes, könnyebb darab kamaraegyüttesben történő eljátszásával.

IRODALMI ÉS NYELVTÖRTÉNETI ISMERETTERJESZTÉS

Irodalmi és nyelvtörténeti témájú előadások, melyek során megismerkedünk a vers- és a prózaírás legfontosabb követelményeivel, kimondottan azért, hogy a közösségi oldalak és a műveletlenség miatt egyre jobban lezüllött irodalmi kultúrában felnövekvő generáció számára értelmet nyerjen a klasszikusok megformáltsága, illetve az olvasás hangsúlyozása. Egy eredetileg hagyományőrzők részére összeállított előadás pedig megkísérli közelebb hozni és reprodukálhatóvá tenni a mai ember számára a középkortól a reformkorig beszélt magyar nyelv világát.
Az alábbi tematika csak vázlat, blokkokat, elemeket tartalmaz az igény szerinti összeállítású foglalkozásokhoz; ezek menete és témája rugalmasan alakítható, megbeszélhető. A legfontosabb, hogy az előadások során a hallgatók ráébredjenek arra, mi is egy vers, novella, regény, színdarab valójában, hogyan születik az igényes irodalmi alkotás, és miért fontos a stílusos megfogalmazás, illetve a helyesírás, hogyan beszéltek őseink, és hogyan nem.

Jó írás - rossz írás. De vajon miért?

Mitől vers a vers, miért szép, miért tetszik? verstan, retorika, esztétika és stílustan alapfokon.
A jó vers, novella, regény titka: fogalmazási trükkök, figyelemfelkeltés, a jó címtől a csattanóig, az elhallgatás és a frappáns magyarázatok művészete, témaválasztás és kidolgozás, ahogy a nagyok csinálják.
Színpadi stílusok: (film, mese, krimi, dráma... stb) - út a stílusérzék kifejlődéséhez.
Helyesírási igényesség: tipikus nyelvhelyességi és helyesírási tévedések, melyek komolytalanná teszik az egyébként többet érdemlő irodalmi alkotásokat.

Ajánlott olvasmányok leendő szerzőknek.


Hogyan beszéltünk régen?

Nyelvtörténeti-kultúrtörténeti előadás elsősorban hagyományőrzők, történelmi tárgyú írásokat készítők, esetleg igényesebb szerepjátékosok, de egyszerűen a téma iránt érdeklődők részére is.

Nyelvtörténeti áttekintés: a nyelvtörténet korszakai röviden. A szavak jelentésének és alakjának változásai, érdekes jelenségek a régi nyelvben.
A nyelvújítás: a latin, német és más nyelvek hatása, alapszókincsünk, jövevényszavak, idegen szavak, belső keletkezésű és megváltozott jelentésű szavaink, és a nyelvújítás hatása; sikeres és sikertelen szóalkotások, furcsaságok és telitalálatok. Mire vigyázzunk nyelvújítás kora előtti beszéd vagy írás imitálásában?
Gondolatok, vélekedések és tények a finnugor nyelvrokonság vonatkozásában: valamint néhány elterjedt tévedés, legenda és érdekesség a magyar nyelv hovatartozását illetően.
A stílusos régi magyar beszéd utánzásának (imitálásának) néhány általános és fontos szabálya: kerülendő és javasolt fordulatok.
Nehézségek, megoldandó problémák idegen nyelvű régi szövegek magyarra fordításában; a korszak-, stílus-, és sok más egyéb ismeret fontossága, ha hitelességre törekszünk.
Követendő és kerülendő irodalmi és filmes példák a régi nyelven való megszólalásban.
Ajánlott primer szövegek azoknak, akik megpróbálnának megtanulni "régi magyarul".

RÉGI ZENE ÉS IRODALOM

Irodalomtörténeti témájú előadások a régi magyar és külföldi irodalom érdekességeiről, ma már elfelejtett vagy kevésbé ismert szerzők, irodalmi alakok, érdekességek a középkortól a reformkorig. Az előadások zenével, zenetörténeti témákkal, élő zenével is színesebbé tehetők, valamint vetítéssel kiegészíthetők.
Az alábbi tematika csak vázlat, blokkokat, elemeket tartalmaz az igény szerinti összeállítású foglalkozásokhoz; ezek menete és témája rugalmasan alakítható, megbeszélhető.

Elfeledett költők, régi muzsikusok


Regényes életrajzok, érdekes személyiségek, valaha ünnepelt írók, költők, zeneszerzők, akik ma már csak mintha poros könyvtári katalógusokban léteznének. Töltsük meg élettel a száraz életrajzokat, adjunk újra lehetőséget a régi világ irodalmi és zenei alkotásainak, csodálkozzunk rá a letűnt századok nyelvezetére, a ma már alig ismert hangszerek hangjára, és talán újra felfedezünk néhány csillogó ékszert a poros ládák mélyén.

Előadások

 • Az Ómagyar Mária-siralom és a középkori magyar vers
 • Janus Pannonius, a pajzán szerető (inkább csak felnőtteknek!)
 • Tinódi, a haditudósító (zenével)
 • Bakfark Bálint - titkosügynök, vagy világcsavargó? (zenével)
 • Balassi Bálint és a magyar reneszánsz
 • Rimay János - egy legenda árnyékában
 • VIII. Henrik, a költő és zeneszerző (zenével)
 • Shakespeare és John Dowland - titkok mindenütt (zenével)
 • La Follia - variációk egy variációra (zenével)
 • A molnár fia és a király - J. B. Lully tanulságos története (zenével)
 • A Négy Évszak - a rőt pap meséje vonósokra (zenével)
 • J. S. Bach - a patak, amelyből tenger lett (zenével)
 • Lúdanyó meséi - régi angol gyermekversek (zenével)
 • Arany János és az elveszett Aranykor
 • Szendrei Júlia, a költő
 • Scott Joplin, Bach utolsó tanítványa (zenével)